We kunnen de warmteflux onderverdelen in drie basisvormenWe kunnen de warmteflux onderverdelen in drie basisvormen

We kunnen de warmteflux onderverdelen in drie basisvormen:
1. Warmtestroming flux: Warmte wordt overgedragen door verplaatsing van een warme vloeistof of een warm gas, of van een koude vloeistof of een koud gas. Een gas of vloeistof met hogere temperatuur heeft een lagere massadichtgheid en zal dan ook stijgen. Hierdoor warmte door de ontstane in de vloeistof of gas stoming meegevoerd. De warmte stromingsflux wordt ook wel convectie genoemd.
2. Warmtestraling Flux: Warmte kan ook overgedragen worden tussen twee voorwerpen die elkaar niet raken. Wanneer een voorwerp warm is kan het warmte en electromagnetische straling producteren (vb. De zon, een gloeilamp). Daardoor gaat het warme voorwerp afkoelen, en het voorwerp dat de straling opvangt deze absorberen en opwarmen.
3. Warmtegeleiding flux: Geleiding gaat optreden binnen een vaste stof. Hierbij gaat warmte over deeltjes met een hogere temperatuur naar koudere deeltjes. Deeltjes meteen hogere temperatuur hebben een hogere interne energie inhoud en trillen dan ook heviger. Wanneer deze botsen met deeltjes met een lagere energie inhoud gaan ze een deel van hun energie afstaan. Dit zorgt dat de koudere deeltjes harder gaan trillen, een hogere energieinhoud krijgen en dus ook opwaren. De wet van Fourier beschrijft de warmtegeleidingsflux. Deze wordt verder in dit document toegelicht.