Radioactief afval is zeer gevaarlijk voor de mens en we moeten er voorzichtig mee omgaanRadioactief afval is zeer gevaarlijk voor de mens en we moeten er voorzichtig mee omgaan

Radioactief afval is zeer gevaarlijk voor de mens en we moeten er voorzichtig mee omgaan.
De oplossing is het opslaan en opbergen van deze stoffen tot ze weer ongevaarlijk zijn. Voor de opslag moeten de stoffen eerst verwerkt worden zodat ze veilig opgeslagen kunnen worden. Deze opslag moet gebeuren onder constante omstandigheden en permanente controle. Dit alles gebeurt volgens strikte regels en richtlijnen. Tot op de dag van vandaag staan we voor zeer grote problemen omtrent de berging van hoog en gematigd radioactief afval. Er is nog geen concrete oplossing maar we gaan spoedig beginnen met het in gebruik nemen van de geologische berging. Zoals ik experimenteel aangetoond heb heeft de kleilaag waarin deze berging zou plaatsvinden alvast de noodzakelijke thermodynamische eigenschappen. Hopelijk is dit een gepaste oplossing voor het probleem.